Fakturering

Subtitle

Administrator


Syfte

Förenkla fakturering.

Frekvens

Rutinen skall användas varje gång fakturering skall göras.

Ansvar

Den eller de som fakturerar.

Utförande

Fakturering skall genomföras enligt underliggande rubriker i turordning. Under varje rubrik finns en förklaring till orsaken och vad syftet med punkten är. Tänk på att den som är inloggad i OpenERP också är ansvarig för fakturan. # Kontrollera ordern # Kontrollera fraktavgift och expeditionsavgift. # Kontrollera total beloppet och moms. # Godkänn faktura # Skriv ut faktura Skriv ut två kopior på fakturan. En kopia skall skickas som original faktura till kunden och den andra skall följa med som fakturakopian till ekonomihanteringen.

Avvikelse

En avvikelserapport skall skrivas när denna rutin inte kan följas. I rapporten skall flödet som användes beskrivas, orsaken till avvikelsen samt resultatet. Se rutin för [[avvikelserapportering]].

Dokumentation

Ingen dokumentation av utförande av rutinen behöver göras. OpenERP dokumenterar utförandet av denna rutin och varje enskild användare loggas på ordern för att lättare kunna korrigera eventuella felaktigheter.