Sveriges Superföretag
04 June 2018

2008, 2009, 2010, 2011, 2017 och 2018 fick MARIA ÅKERBERG utmärkelse som ett av Sveriges Superföretag.

Veckans Affärer utser varje år Superföretag. Samtliga aktiebolag måste ha en omsättning över 10 miljoner kronor. Till grund för undersökningen ligger sex olika nyckeltal: 

1. Omsättningsförändring på årsbasis
2. Vinstprocent, dvs rörelseresultatet plus finansiella intäkter i procent av omsättningen
3. Avkastning på eget kapital
4. Kapitalets omsättningshastighet
5. Skuldsättningsgrad
6. Räntekostnad

För att vara ett Superföretag måste aktiebolaget prestera bättre än genomsnittsföretaget – i samma bransch och storlek – inom samtliga sex kategorier. Dessutom under alla av de senaste fyra åren.

Utmärkelsen utdelades av Veckans Affärer.