Sveriges Gasellföretag
04 June 2018

2008 och 2009 fick MARIA ÅKERBERG utmärkelse som ett av Sveriges Gasellföretag.

Gasellföretagen bidrar med att skapa nya jobb i Sverige.

En Gasell har:
– Offentliggjort minst 4 årsredovisningar
– En omsättning som överstiger 10 MKR
– Minst 10 anställda
– De senaste tre åren koninuerligt ökat omsättningen
– Under samma period minst fördubblat sin omsättning
– Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsårensom är positivt
– I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– En Gasell har också sunda finanser.

Utmärkelsen utdelades av Dagens Industri.